จโกระ&ลาชา http://chakora.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=28-01-2010&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=28-01-2010&group=10&gblog=11 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...11(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=28-01-2010&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=28-01-2010&group=10&gblog=11 Thu, 28 Jan 2010 17:16:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-01-2010&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-01-2010&group=10&gblog=10 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...10(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-01-2010&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-01-2010&group=10&gblog=10 Tue, 26 Jan 2010 21:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=7&gblog=17 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 16 ...พริตตี้วูเมน(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=7&gblog=17 Sun, 26 Jul 2009 5:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-07-2009&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-07-2009&group=7&gblog=16 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 15 ...โรแมนติคดินเนอร์...(100%) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-07-2009&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-07-2009&group=7&gblog=16 Wed, 15 Jul 2009 13:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-07-2009&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-07-2009&group=7&gblog=15 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 14 ...นางร้าย02...(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-07-2009&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-07-2009&group=7&gblog=15 Fri, 10 Jul 2009 23:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-07-2009&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-07-2009&group=7&gblog=14 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 13 ...นางร้าย(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-07-2009&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-07-2009&group=7&gblog=14 Thu, 09 Jul 2009 10:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-06-2009&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-06-2009&group=7&gblog=13 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 12 ...กระพือ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-06-2009&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-06-2009&group=7&gblog=13 Thu, 25 Jun 2009 23:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-06-2009&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-06-2009&group=7&gblog=12 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 11...กลางดึก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-06-2009&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-06-2009&group=7&gblog=12 Wed, 17 Jun 2009 23:40:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-06-2009&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-06-2009&group=7&gblog=11 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 10...คุม...(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-06-2009&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-06-2009&group=7&gblog=11 Mon, 08 Jun 2009 4:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-05-2009&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-05-2009&group=7&gblog=10 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 9...กลิ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-05-2009&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-05-2009&group=7&gblog=10 Fri, 08 May 2009 6:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=6&gblog=22 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something bitter(21)...Be my Lady ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-07-2009&group=6&gblog=22 Sun, 26 Jul 2009 20:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-07-2009&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-07-2009&group=6&gblog=21 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ Something bitter(20)...คนมาใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-07-2009&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-07-2009&group=6&gblog=21 Tue, 07 Jul 2009 23:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=29-06-2009&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=29-06-2009&group=6&gblog=20 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet(19)... เผากรุงดา(ห)รา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=29-06-2009&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=29-06-2009&group=6&gblog=20 Mon, 29 Jun 2009 15:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=6&gblog=19 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet(18)...คนรอกับคนจากไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=6&gblog=19 Tue, 16 Jun 2009 8:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=18 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet(17)...เพราะฤทธิ์ไวน์หรือฤทธิ์รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=18 Fri, 05 Jun 2009 19:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=17 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet(16)... คุณสมบัติความเป็นพ่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-06-2009&group=6&gblog=17 Fri, 05 Jun 2009 18:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=16 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet.(15)...ไข้นี้หนาเรียกว่า...ไข้ใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=16 Mon, 11 May 2009 20:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=15 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet.(14)...เหรียญสองด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-05-2009&group=6&gblog=15 Mon, 11 May 2009 19:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=6&gblog=14 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet(13) แบรนดอน ดาเนียล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=6&gblog=14 Wed, 06 May 2009 21:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=6&gblog=13 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet.(12)...ผู้มาเยือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=6&gblog=13 Tue, 05 May 2009 19:39:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=6&gblog=12 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet บทที่ 11...ดอกไม้ของนายระเด่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=6&gblog=12 Thu, 30 Apr 2009 1:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=6&gblog=11 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet.(10)...เรื่องหลังงานวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=6&gblog=11 Tue, 21 Apr 2009 23:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=10 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet...เรื่องในงานวัด...บทที่9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=10 Sat, 18 Apr 2009 16:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=11 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=11 Sun, 15 Feb 2009 22:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=10 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นจะเป็นเพราะรัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=10 Sun, 15 Feb 2009 17:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=22 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียร์ มายลอร์ด ...จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=22 Tue, 16 Mar 2010 19:27:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=21 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียร์ มายลอร์ด...04 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=3&gblog=21 Tue, 16 Mar 2010 19:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=3&gblog=20 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียร์ มายลอร์ด...03]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=3&gblog=20 Mon, 15 Mar 2010 18:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=19 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียร์ มายลอร์ด...02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=19 Tue, 09 Mar 2010 23:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=18 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียร์ มายลอร์ด...01]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=3&gblog=18 Tue, 09 Mar 2010 22:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=22-02-2010&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=22-02-2010&group=3&gblog=17 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Bit of these, bit of those but almost romance.(เรื่องสั้น3ตอนจบ)...02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=22-02-2010&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=22-02-2010&group=3&gblog=17 Mon, 22 Feb 2010 0:25:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-02-2010&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-02-2010&group=3&gblog=16 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Bit of these, bit of those but almost romance.(เรื่องสั้น3ตอนจบ)...01]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-02-2010&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-02-2010&group=3&gblog=16 Sat, 13 Feb 2010 3:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=3&gblog=15 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[คนชั้นล่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=30-04-2009&group=3&gblog=15 Thu, 30 Apr 2009 0:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=3&gblog=14 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เก้าเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-04-2009&group=3&gblog=14 Tue, 21 Apr 2009 1:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=3&gblog=13 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=3&gblog=13 Wed, 15 Apr 2009 2:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=12 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[งานสัปดาห์หนังสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=12 Tue, 14 Apr 2009 15:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=11 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนที่หนึ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-04-2009&group=3&gblog=11 Tue, 14 Apr 2009 14:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=3&gblog=10 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[งานเลี้ยงรุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=3&gblog=10 Sat, 11 Apr 2009 20:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-03-2010&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-03-2010&group=15&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[...หลงเสียงนาง บทที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-03-2010&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-03-2010&group=15&gblog=8 Sun, 21 Mar 2010 18:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=15&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[...หลงเสียงนาง บทที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-03-2010&group=15&gblog=7 Tue, 16 Mar 2010 15:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=15&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[...หลงเสียงนาง บทที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-03-2010&group=15&gblog=6 Mon, 15 Mar 2010 18:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2010&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2010&group=15&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[...หลงเสียงนาง บทที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2010&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2010&group=15&gblog=5 Thu, 11 Mar 2010 2:33:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=15&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[...หลงเสียงนาง บทที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-03-2010&group=15&gblog=4 Tue, 09 Mar 2010 22:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[...หลงเสียงนาง บทที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=3 Sun, 07 Mar 2010 18:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=2 Sun, 07 Mar 2010 1:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-03-2010&group=15&gblog=1 Sun, 07 Mar 2010 0:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-12-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-12-2009&group=13&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญารัก...เจเน็ต เดลีย์,บุญญรัตน์ แปล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-12-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-12-2009&group=13&gblog=1 Tue, 15 Dec 2009 2:53:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-02-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-02-2010&group=1&gblog=17 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมภาพันธ์...ความรักและการพยายาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-02-2010&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-02-2010&group=1&gblog=17 Mon, 01 Feb 2010 18:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-01-2010&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-01-2010&group=1&gblog=16 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[มกราคม...ปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-01-2010&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=01-01-2010&group=1&gblog=16 Fri, 01 Jan 2010 14:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-12-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-12-2009&group=1&gblog=15 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ธันวาคม...ชั่วพริบตาก็พาเดี้ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-12-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-12-2009&group=1&gblog=15 Sat, 12 Dec 2009 15:13:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-09-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-09-2009&group=1&gblog=14 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[กันยายน...ใกล้วันเกิด มีแต่เรื่องลำบากใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-09-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-09-2009&group=1&gblog=14 Fri, 04 Sep 2009 14:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-08-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-08-2009&group=1&gblog=13 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหาคม...ครึ่งหลังของเดือน ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-08-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=17-08-2009&group=1&gblog=13 Mon, 17 Aug 2009 4:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-08-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-08-2009&group=1&gblog=12 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหา...กับความเป็นแม่และผู้ชายประจำชีวิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-08-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-08-2009&group=1&gblog=12 Sat, 08 Aug 2009 19:23:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=11&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักเป็นดังของขม...บทนำ(ละมั้ง5555)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=11&gblog=1 Sun, 31 May 2009 3:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=1&gblog=10 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[มิถุนายนครึ่งหลังของเดือน...ฤาจะเป็นคนไร้บ้านเสียแล้ว...ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-06-2009&group=1&gblog=10 Tue, 16 Jun 2009 8:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-01-2010&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-01-2010&group=10&gblog=9 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...09(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-01-2010&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-01-2010&group=10&gblog=9 Sun, 24 Jan 2010 3:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-01-2010&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-01-2010&group=10&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...08(100%)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-01-2010&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=21-01-2010&group=10&gblog=8 Thu, 21 Jan 2010 22:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...07 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=7 Wed, 20 Jan 2010 17:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...06]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=20-01-2010&group=10&gblog=6 Wed, 20 Jan 2010 0:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-01-2010&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-01-2010&group=10&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...05 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-01-2010&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=16-01-2010&group=10&gblog=5 Sat, 16 Jan 2010 13:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-01-2010&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-01-2010&group=10&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...04]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-01-2010&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-01-2010&group=10&gblog=4 Fri, 15 Jan 2010 17:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-01-2010&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-01-2010&group=10&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...03]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-01-2010&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-01-2010&group=10&gblog=3 Thu, 14 Jan 2010 17:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-01-2010&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-01-2010&group=10&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ เล่ห์รัก...พรางหัวใจ...02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-01-2010&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-01-2010&group=10&gblog=2 Sun, 10 Jan 2010 17:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=10&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รักพรางหัวใจ...บทที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=31-05-2009&group=10&gblog=1 Sun, 31 May 2009 17:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[White sheep & Black fox บทที่4 ข้าวเกรียบปากหม้อ มัฟฟิ่นกล้วยตาก และอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=5 Fri, 15 May 2009 5:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[White sheep & Black fox บทที่3 พาร์เฟ่ต์ ครัวซอง และเหล่าบรรดานกกระจอก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-05-2009&group=8&gblog=4 Fri, 15 May 2009 5:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=8&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่2 หมูป่า เมนคอร์ส และดอกไม้สีขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=8&gblog=3 Wed, 06 May 2009 5:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่1 Hot chocolate และหนุ่มชุดดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=2 Sun, 12 Apr 2009 14:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=8&gblog=1 Sun, 12 Apr 2009 13:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-05-2009&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-05-2009&group=7&gblog=9 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 8…กลับสู่สิ่งที่ต้องทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-05-2009&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=07-05-2009&group=7&gblog=9 Thu, 07 May 2009 4:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 7 Sleeping with the enemy…กลางวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=8 Wed, 06 May 2009 4:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 6 Sleeping with the enemy…กลางคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=7 Wed, 06 May 2009 4:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 5 Sleeping with the enemy…โหมโรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=6 Wed, 06 May 2009 2:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 4 พี่ชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=06-05-2009&group=7&gblog=5 Wed, 06 May 2009 2:22:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 3 ญาติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=4 Tue, 05 May 2009 20:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 2 ผู้ชายในชุดขาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=05-05-2009&group=7&gblog=3 Tue, 05 May 2009 19:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทที่ 1 เรื่องมันเริ่มในคืนฤดูหนาวที่…ร้อนอบอ้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=2 Sun, 12 Apr 2009 13:25:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแค้นเป็นดังของหวาน...บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=7&gblog=1 Sun, 12 Apr 2009 13:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=9 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet...เรื่องก่อนงานวัด.......ตอนที่ 8 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=18-04-2009&group=6&gblog=9 Sat, 18 Apr 2009 16:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=6&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet…เรื่องเล่าของพิณสุดา(บทที่7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=6&gblog=8 Wed, 15 Apr 2009 20:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-04-2009&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-04-2009&group=6&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet..หญิงสาวในอดีต(บทที่6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-04-2009&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=13-04-2009&group=6&gblog=7 Mon, 13 Apr 2009 23:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=6&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet..หญิงสาวในคืนจันทร์เสี้ยว(บทที่5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-04-2009&group=6&gblog=6 Sun, 12 Apr 2009 1:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=6&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet…หญิงสาวในครัว(บทที่4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-04-2009&group=6&gblog=5 Sat, 11 Apr 2009 20:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet…คนเด็กสุด(บทที่ 3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=4 Fri, 10 Apr 2009 16:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Something sweet...คนนอกไร่(บทที่ 2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=3 Fri, 10 Apr 2009 16:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ Something sweet...คนอยู่เก่า(บทที่ 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=2 Fri, 10 Apr 2009 16:11:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[ Something sweet...คนมาใหม่(เปิดเรื่อง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=6&gblog=1 Fri, 10 Apr 2009 1:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=9 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Notting Hill หวานๆฝันๆในวันวาเลนไทน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=9 Sun, 15 Feb 2009 16:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[My best friend ‘s wedding]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=8 Sun, 15 Feb 2009 16:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Seven บาปเจ็ดประการที่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=7 Sun, 15 Feb 2009 16:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[IDENTITY โสเภณี ตำรวจ นักโทษ สามี ภรรยา คู่รัก เด็ก และคนดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=5&gblog=6 Sun, 15 Feb 2009 16:38:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Perhaps love ความฝันสิบปี และ...ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=5 Tue, 09 Dec 2008 1:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Chicago ร้อน แรง ร้าย และแร่ดได้ใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=09-12-2008&group=5&gblog=4 Tue, 09 Dec 2008 1:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-12-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-12-2008&group=5&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Wall E หุ่นตัวนี้ขอฉันได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-12-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=08-12-2008&group=5&gblog=3 Mon, 08 Dec 2008 22:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[The Simpsons Movie]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=2 Wed, 12 Nov 2008 3:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[50Firstdates คุณจะรักเขาไหมยามลืมตาตื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=5&gblog=1 Wed, 12 Nov 2008 3:26:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=3&gblog=9 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=3&gblog=9 Fri, 10 Apr 2009 14:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=03-01-2009&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=03-01-2009&group=3&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[แวมไพร์กับคืนข้ามปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=03-01-2009&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=03-01-2009&group=3&gblog=8 Sat, 03 Jan 2009 0:51:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-12-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-12-2008&group=3&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[Merry Christmas]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-12-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=25-12-2008&group=3&gblog=7 Thu, 25 Dec 2008 2:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-11-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-11-2008&group=3&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[“ ไปทานข้าวกับผมไหมครับ “]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-11-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-11-2008&group=3&gblog=6 Wed, 26 Nov 2008 2:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=3&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[" ผมรักคุณ "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=3&gblog=5 Mon, 24 Nov 2008 2:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน่าอาย......ของเรา( เรื่องสั้นขนาด3ตอน)......3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=4 Sun, 23 Nov 2008 19:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน่าอาย......ของเขา( เรื่องสั้นขนาด3ตอน)......2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=3&gblog=3 Sun, 23 Nov 2008 16:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องน่าอาย........ของหล่อน(เรื่องสั้นขนาด3ตอน)....1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=2 Tue, 14 Oct 2008 10:27:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[คิตตี้กับโดนัลดัค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=14-10-2008&group=3&gblog=1 Tue, 14 Oct 2008 10:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=2&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟรสรัก.....ม็อคค่า(แก้วที่สาม)......series]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=24-11-2008&group=2&gblog=3 Mon, 24 Nov 2008 3:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟรสรัก.......ดีแคฟ (แก้วที่สอง)....series]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=2 Sun, 23 Nov 2008 22:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟรสรัก.......ติดและใจเต้น (แก้วที่หนึ่ง)....series]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=23-11-2008&group=2&gblog=1 Sun, 23 Nov 2008 21:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-06-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-06-2009&group=1&gblog=9 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[มิถุนายน...สายฝนกระหน่ำทั้งชีวิตและหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-06-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-06-2009&group=1&gblog=9 Thu, 04 Jun 2009 7:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-05-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-05-2009&group=1&gblog=8 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤษภาคม...ปลายเดือนเหมือนจะขาดใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-05-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=26-05-2009&group=1&gblog=8 Tue, 26 May 2009 4:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=02-05-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=02-05-2009&group=1&gblog=7 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤษภาคม...เริ่มต้นฤดูมรสุมแห่งหัวใจ(และการปั่นงาน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=02-05-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=02-05-2009&group=1&gblog=7 Sat, 02 May 2009 13:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=1&gblog=6 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษา...ครึ่งหลังของเดือน...งานเข้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-04-2009&group=1&gblog=6 Wed, 15 Apr 2009 14:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=1&gblog=5 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษายน...ร้อนกาย ร้อนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=10-04-2009&group=1&gblog=5 Fri, 10 Apr 2009 14:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2009&group=1&gblog=4 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[มีนาคม...ร้อนเป็นบ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=11-03-2009&group=1&gblog=4 Wed, 11 Mar 2009 2:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=1&gblog=3 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีวาเลนไทน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=15-02-2009&group=1&gblog=3 Sun, 15 Feb 2009 16:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-01-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-01-2009&group=1&gblog=2 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-01-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=04-01-2009&group=1&gblog=2 Sun, 04 Jan 2009 7:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=1&gblog=1 http://chakora.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียงความจากความขี้เกียจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chakora&month=12-11-2008&group=1&gblog=1 Wed, 12 Nov 2008 0:26:30 +0700